top of page

סרטונים בנושא אימון אישי

אימון אישי הינו תהליך סדור שבמהלכו מקבל המאומן כלים, מתרגל אותם ומביא את עצמו למקומות אליהם הוא שואף.

במהלך תהליך האימון האישי אני מסייעת למאומן לאתר את החסמים שלו, ומסייעת לו למצוא את ההרגלים שמעכבים אותו , עד להשגת פריצת דרך.

תהליך האימון האישי מתאים לכולם, אך הוא מחייב עשיה ותרגול .

bottom of page