top of page

אימון לכלכלת המשפחה

שאלו את עצמכם את השאלות הבאות:

  • האם אתם מנהלים נכון את התקציב מידי חודש ?

  • האם אתם יודעים מה ההכנסות וההוצאות כל חודש ?

  • האם אתם בודקים מדי חודש את מצב החשבון ואת חייובי האשראי?

אם עניתם לא על אחת מהשאלות הנ"ל אז אימון לכלכלת המשפחה מתאים לכם.

האימון לכלכלת המשפחה עובד ההרגלים במספר מרחבים: אישי-משפחתי וכלכלי ,

 

במרחב האישי-משפחתי: נעבוד על ההרגלים האישיים של כל אחד מבני הזוג ונתמקד גם בתקשורת בין זוגית וההורית.

במרחב הכלכלי: נלמד להכיר את ההוצאות וההכנסות הקבועות שלכם, נמפה הרגלי רכישה שמעכבים ומפריעים לכם לנהל את התקציב החודשי ועם הרבה אמון אימון והתמדה תוכלו להגיע לאיכות חיים ושקט כלכלי. 

bottom of page