• אפרת אורן - אימון אישי

על מה אתם מתחרטים בחיים?


מרבית המשתתפים במחקר בו נשאלה השאלה - על מה אתה מתחרטים בחיים ?

ענו את התשובה:

"אני לא מתחרט/ת על הדברים שעשיתי, אני מתחרט/ת על הדברים שלא עשיתי כשהייתה לי את ההזדמנות לעשות אותם." האם גם לכם קרה בחיי היום יום שרציתם להשיג משהו, וויתרתם לעצמכם מהר מדי , ולאחר זמן התחרטתם?

אני לקחתי שיעור אימוני מהמחקר הזה... לקחתי את המוטיבציה לעשייה לעשות מה שאני אוהבת

לעשות כל עוד ניתנה לי ההזדמנות והיכולת וכל יום לבחון מחדש מה שנכון עבורי ועל מה אתחרט בעתיד שלא ניסיתי


#קבלתהחלטות #מוטיבציה #אימוןאישי #אימוןאישיברחובות #בחירה #הצלחה #צמיחה #אפרתאורןמאמנתאישית #הגשמה #עשייה

22 צפיות